Lex est, quod notamus
(58) 620 52 01

Usługi notarialne i porady prawne w Gdyni


Notariusz Lidia Derengowska-Winiecka zaprasza!


Kancelaria prowadzona jest indywidualnie przez Panią Notariusz Lidię Derengowską-Winiecką.   
 
Pani Notariusz ma 30-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia Kancelarii, swoją karierę prawnika zaczynała od pracy sędziego. Wiedza, doświadczenie i umiejętności, zdobyte w pracy, dają rękojmię pełnego profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia do Klienta i każdej sprawy. 

Oferta najczęściej dokonywanych przez naszą kancelarię czynności notarialnych:

BEZPŁATNE porady prawne w zakresie czynności notarialnych
• umowy
* sprzedaży (w tym pod warunkiem)
* przeniesienia prawa własności
* darowizny i zamiany
* przedwstępne
* o zniesienie współwłasności (oraz częściowe zniesienie)
* dożywocia
* o dział spadku
* ustanowienie odrębnej własności lokali
* majątkowe małżeńskie
* o podział majątku wspólnego małżonków
* zbycia ekspektatywy
* spółki z o.o. 
* akty założycielskie spółek akcyjnych


• ustanowienie
* hipoteki
* użytkowania 
* służebności gruntowej
* mieszkania i przesyłu

• poświadczenia
* wzoru podpisów
* podpisów
* testamentów
* daty pewnej
* odpisów dokumentów lub wyciągów z dokumentów
* podpisów pod umowami sprzedaży/darowizny/udziałów


• czynności z zakresu prawa spółdzielczego
czynności z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
czynności z zakresu prawa spadkowego

• czynności z zakresu prawa spółek handlowych
* protokoły ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z o.o.
* protokoły ze zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych
* czynności dotyczące innych spółek prawa handlowego

 

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej?
Obowiązkowym dokumentem jest ważny dowód osobisty lub inny dokument, stwierdzający tożsamość, np. paszport. W następnej kolejności zależy, czego Państwo chcą dokonać. Przykładowo przy umowie sprzedaży nieruchomości lokalowej niezbędne będą między innymi:
dowody osobiste zbywców i nabywców
numery identyfikacji podatkowej,
odpis księgi wieczystej nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji
sposób nabycia, np. akt notarialny, orzeczenie sądu, postanowienie spadkowe itp.

Opłaty i inne koszty sporządzenia czynności notarialnej:
wielkość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. z późn. zm.)

od wynagrodzenia odprowadzany jest,  zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatek VAT
w wysokości 23 %.

• notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn (SD), zobowiązany jest pobrać je od klientów i przekazać właściwym organom podatkowym

• z tytułu opłaty sądowej na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005-07-28 (Dz. U. nr 167 poz. 1398 z 2005 roku z późn. zm.) pobierana jest również opłata za wpis w księdze wieczystej


akty notarialne

Profesjonalne
biuro notarialne

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii.

Jeżeli natomiast jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, takimi jak np. zły stan zdrowia Klienta, notariusz może opuścić kancelarię i udać się do takiej osoby osobiście.

Opłaty można uiszczać gotówką, jak również przelewem na konto bankowe:

Rachunek Bankowy w NORDEA Bank S.A

nr: 25 1440 1345 0000 0000 0227 3942.

notariusz

Sporządzanie aktów notarialnych

Kancelaria Notarialna w Gdyni. Notariusz Lidia Derengowska-Winiecka

Kancelaria zaprasza Interesantów do swojej siedziby.

Godziny otwarcia kancelarii:
od poniedziałku do piątku,
godz. 9:00 – 15:00.

Tel.:

(58) 620 52 01
(58) 781 92 19


Adresy e-mail:
kancelaria@derengowska.pl
Drugi email: lidiaderengowskawiniecka@wp.pl

Pomoc prawna

             Tel.: (58) 781 92 19                E-mail: kancelaria@derengowska.pl

           

                 Adres: ul. Starowiejska 41/43, 81-363 Gdynia

 

© 2013 pkt.pl – Twoja Strona Firmowa – Tworzenie stron internetowych z pkt.pl